Onderzoek

De Dienst Onderzoek

Men vindt sporen terug van een Dienst Onderzoek binnen de Groupements Professionnels du Ciment (G.P.C) vanaf 1926. Zijn laboratoria waren reeds gevestigd in de lokalen van de ULB op de campus van de Solbosch te Brussel. Na de oprichting van het Federaal Centrum CRIC-OCCN, hervat de Dienst zijn Onderzoeksactiviteiten in 1959 voor de cementnijverheid (federatie FEBELCEM) en in 1994 voor de industrie van het stortklaar beton (federatie FedBeton).

Talrijke onderzoeksprojecten van het CRIC-OCCN worden rechtstreeks door de cementnijverheid en de industrie van het stortklaar beton ondersteund en zijn dus uit eigen kapitaal ontworpen. De Dienst Onderzoek voert eveneens gesubsidieerde Europese, federale, regionale en privé onderzoeken uit. De voornaamste onderwerpen van deze onderzoeken zijn het ontwikkelen van proefmethodes (die vervolgens routinematig worden gebruikt door de Dienst Proeven), de nieuwe cementmaterialen en hun bestanddelen, de duurzaamheid van cementmaterialen, beton en zijn bestanddelen, recyclage, milieu en gezondheid, zichtbeton…

Onderstaande lijst geeft onze onderzoeken en begeleidingen uit de vijf voorbije jaren weer. Deze geeft een goed beeld van onze reeds bestaande know-how:

De Dienst Onderzoek verzekert eveneens de technologische bewaking van het Centrum. Wij voeren ook specifieke proeven en expertises uit op cement, mortel, beton en hun bestanddelen. Bestaande uit een fysicus, twee chemisten, een geoloog en een ingenieur materialen, herenigt deze ervaren mensen uit het specifieke gebied van cementgebonden materialen. Hun lange ervaring kan vervolgens worden gedeeld met jongere wetenschappers. Zo verstrekt de Dienst regelmatig opleidingen aan nieuwe onderzoekers doorheen doctoraatsthesissen, nationale en internationale eindejaarswerken, opleidingen… Op die manier wordt er een dynamische reserve aan vaardigheiden ontwikkeld, die vervolgens binnen alle diensten van het CRIC-OCCN en van de bijdragende bedrijven gewaardeerd kan worden.  Elk lid draagt eveneens bij tot de activiteiten van de andere Diensten. Dit gebeurt via deelnames aan nationale en internationale normaliseringsactiviteiten, opleidingen, audits, gezondheid & veiligheid van het Centrum, de bibliotheek…

Fundamenteel onderzoek

Onderzoek ten dienste van Derden

MEERWAARDE van het CRIC-OCCN ?

Topkennis gesteund op de modernste apparatuur en technieken.

Onze uitrusting

Onze bijzondere uitrusting

Ruime onderzoekservaring op het vlak van cement, mortel, beton en hun bestanddelen.

Knowhow die continu wordt geoptimaliseerd door deelname aan internationale normaliseringsgroepen.

Technologische update in onze expertisedomeinen door internationale contacten,en samenwerking.

Uitgebreide uitwisseling en samenwerking met Belgische universiteiten, o.a. door door de vestiging van ons laboratorium op de ULB-campus Solbosch.