Over het CRIC-OCCN

CRIC-OCCN

CRIC-OCCN is het collectief onderzoekscentrum van de cementsector en van de sector van het stortklaar beton. De drie hoofdactiviteiten van het kenniscentrum zijn wetenschappelijk onderzoek, dienstverlenend onderzoek en normalisatie in de domeinen van cement, beton en hun bestanddelen.  Deze activiteiten worden verder inhoudelijk uitgewerkt op deze website.

Het kenniscentrum staat in de eerste plaats ten dienste van haar leden: de federatie van de Belgische cementnijverheid FEBELCEM en haar leden én de federatie voor stortklaar beton FedBeton en haar leden. De richting van het onderzoek wordt in samenspraak met beide sectoren besproken. Daarnaast vormt de bredere bouwsector, overal  waar cementgebonden materialen toegepast worden, het natuurlijke interesseveld voor het centrum.

Vanuit een maatschappelijke bezorgdheid voor het leefmilieu, is duurzaamheid een drijfveer voor onze activiteiten en een belangrijk aspect van de vele projecten: zowel in de betekenis van “durability”, het verlengen van de levensduur van cementgebonden materialen als van “sustainability”, het zorgzaam omspringen met natuurlijke bronnen.

Het CRIC-OCCN is lid van :