Proeven

Proeven

Wilt u proeven (laten) doen op uw producten en productiematerialen? Het CRIC-OCCN stelt u zijn laboratoriumuitrusting en de competentie van haar personeel ter beschikking.

Wij doen proeven en analyses op mortel en beton, op hun bestanddelen (cement, gemalen slak, granulaten, hulpstoffen en vliegas), en op hun toepassingen. Ook bestuderen wij de fysico-mechanische en fysico-chemische eigenschappen van materialen.

In samenwerking met Probeton en het CRIC-OCCN heeft de Belgische Betongroepering een reeks labofiches op punt gezet. Raadpleeg deze via deze link.

Wij verzekeren technische assistentie in meerdere vormen:

  • wetenschappelijke en technische ondersteuning voor alle vragen over betontechnologie
  • afstelling van betonsamenstellingen: theoretische studie, vervaardiging, proeven op vers en verhard beton
  • technische assistentie op de werf : mobiel laboratorium met apparatuur voor proeven op vers beton en kernboren voor de afname van cylindrische monsters met het oog op analyse in het laboratorium

MEERWAARDE van het CRIC-OCCN ?

Sinds jaren de BELAC-accreditatie met het BELAC 023-TEST certificaat , die de bekwaamheid van ons laboratorium bevestigt, en zo borg staat voor kwaliteit.

Snelle service, waarbij de normen nauwgezet gevolgd worden.

Geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde proeven op maat.

Een pick-upservice of mobiel laboratorium, voor tijdelijke prestaties op de werf.

Het CRIC-OCCN bevindt zich centraal in Brussel en is vlot bereikbaar.