Technische fiches beton

 

 

Het CRIC-OCCN, in samenwerking met de BBG en Probeton, heeft technische fiches gemaakt over proeven op beton.

Deze fiches zijn opgesteld ter bestemming van éénieder in de betonsector.

De fiches omvatten :

– alle proeven, die uitgevoerd worden in een betoncentrale en die vereist zijn in het kader van
de BENOR certificatie voor beton;
– de belangrijkste controleproeven, vermeld in bepaalde toepassingsreglementen voor prefab
betonproducten met BENOR-merk.

Geplastificeerd, zijn deze heel handig zowel in het laboratorium als op de werf.

Voor meer info & aankoop, klik hier.

 

Menu